UNESCO HỖ TRỢ NGHÀNH VĂN HÓA VÀ DI SẢN TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19


Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) vừa khởi động chiến dịch "ResiliArt - Nghệ thuật kiên cường" với các nghệ sĩ trên toàn cầu nhân Ngày Nghệ thuật thế giới 15/4/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19.
Xem thêm