Điều khoản thành viên

Điều khoản thành viên

Khi thực hiện đặt dịch vụ, Quý Khách cần phải thỏa mãn những điều kiện sau:

Độ tuổi : Quý Khách phải từ 18 tuổi trở lên mới được phép tham gia đặt dịch vụ trên trang web.

Thanh toán : Quý Khách thanh toán tiền đặt dịch vụ trên trang web bằng 1 trong 2 cách sau:

Thanh toán chuyển khoản tại máy ATM hoặc chuyển khoản trực tuyến: tại thời điểm Quý Khách đồng ý thanh toán tiền đặt dịch vụ qua chuyển khoản tại máy ATM hoặc chuyển khoản trực tuyến. Tổng chi phí (thông tin đính kèm) sẽ được thông báo tại trang đặt dịch vụ trước khi Quý Khách nhấn nút “Hoàn Tất”

Điều khoản thành viên